Creació

Diagonals Ibèriques

Les Diagonals Ibèriques son unes rutes permanents, Creades per Randonneurs Catalunya a l’any 2013, amb l’objectiu de descobrir la majoria de regions que componen la Península Ibérica, tot practicant l’esport de la bicicleta i fomentar la cultura cicloturista, doncs el participant ha de preparar els itineraris i un cop finalitzada una diagonal ha d’escriure una crònica amb els detalls que per ell siguin més significatius del seu recorregut.

El participant ha de dissenyar el recorregut que més l’hi convingui, ha de proposar 9 punts de control entremitjos repartits per tot el trajecte. L’itinerari de cada  Diagonal Ibérica l’estableix el propi participant, l’organització ofereix un temps màxim independent del itinerari escollit.

Les Diagonals Ibèriques estan especialment pensades per a la pràctica del Cicloturisme Individual, però això no priva de poder-les realitzar en grup.

El dia 14 d’Abril de 2013 es van inaugurà les Diagonals Ibèriques, amb la participació d’un Cicloturista que va fer la Diagonal Inaugural Barcelona Algeciras.

Reglament

Reglament

S’aplica el Reglament de les Proves Permanents

Annex Reglament
 1. Els punts d’inici i final, la distància mínima i el temps màxim son establerts per Randonneurs Catalunya.
 2. El recorregut pot fer-se indistintament en un sentit o el contrari.
 3. Dues modalitats establertes: La Randonneur el temps màxim per realitzar la Diagonal, ve calculat a la mitjana mínima de 12 km/h. La modalitat Turista s’homologa aproximadament a una velocitat de 100 km per dia.
 4. Les 9 Diagonals Ibèriques, en modalitat Randonneur, amb km mínims, hores màximes, puntuació als Premis “Jussà” i Premis Randonneur son:
  1. VALÉNCIA  A CORUNYA, 1032 km, 86 hores màxim, 1000 punts.
  2. BARCELONA ALGECIRAS, 1222 km, 102 hores màxim, 1200 punts.
  3. PORTO BARCELONA, 1211 km, 96 hores màxim, 1200 punts.
  4. ALGECIRAS BILBAO, 1048 km, 87 hores màxim, 1000 punts.
  5. BILBAO LISBOA, 917 km, 77 hores màxim, 900 punts.
  6. LISBOA-BARCELONA, 1211 km, 101 hores màxim, 1200 punts.
  7. BARCELONA-A CORUÑA, 1135 km, 95 hores màxim, 1100 punts.
  8. A CORUNYA ALMERIA, 1200 km, 100 hores màxim, 1200 punts.
  9. ALMERIA BILBAO, 1008 km, 84 hores màxim, 1000 punts.
 5. Les 9 Diagonals Ibèriques, en modalitat Turista amb km mínims, dies màxims, puntuació als Premis “Jussà” son:
  1. VALÉNCIA  A CORUNYA, 1032 km, 10 dies màxim, 1000 punts.
  2. BARCELONA ALGECIRAS, 1222 km, 12 dies màxim, 1200 punts.
  3. PORTO BARCELONA, 1211 km, 12 dies màxim, 1200 punts.
  4. ALGECIRAS BILBAO, 1048 km, 10 dies màxim, 1000 punts.
  5. BILBAO LISBOA, 917 km, 9 dies màxim, 900 punts.
  6. LISBOA-BARCELONA, 1211 km, 12 dies màxim, 1200 punts.
  7. BARCELONA-A CORUÑA, 1135 km, 11 dies màxim, 1100 punts.
  8. A CORUNYA ALMERIA, 1200 km, 12 dies màxim, 1200 punts.
  9. ALMERIA BILBAO, 1008 km, 10 dies màxim, 1000 punts.
 6. Participar en una Diagonal Ibérica és una activitat personal, Randonneurs Catalunya sols es responsabilitza de:
  1. Establir les 9 diagonals permanents amb els seus respectius límits de temps.
  2. Comprovar que el candidat compleix els requisits d’admissió.
  3. Validar la ruta i els llocs de control proposats pel participant.
  4. Facilitar el formulari d’admissió, carnet de ruta i placa de quadre.
  5. Revisar el Carnet de Ruta un cop conclosa la Diagonal.
  6. Revisar i custodiar el relat escrit de la Diagonal.
  7. Homologar la Diagonal.
  8. Atendre i arbitrar les reclamacions.
  9. Guardar un registre actualitzat de les Diagonals Ibèriques homologades.
 7. Per les Diagonals que passen en territori Portuguès, la vostra assegurança ha de cobrir de Responsabilitat Civil i Assistència Sanitaria en aquell país.
 8. Per sol·licitar ser admès en una Diagonal Ibérica cal presentar a Randonneurs Catalunya una proposta de ruta amb els 9 controls entremitjos, el temps màxim assignat a cada Diagonal Ibérica no es modificarà en funció del trajecte proposat per el candidat.
 9. Els 9 Controls Entremitjos son els aprovats per Randonneurs Catalunya en base als proposats per el candidat, es tenen de complimentar igual que els controls de Sortida i Arribada.
 10. Es obligatori portar de forma visible, la placa de quadre subministrada per Randonneurs Catalunya.
 11. La situació dels 9 controls entremitjos es distribuirà de forma més o menys homogènia a lo llarg del recorregut.
 12. Randonneurs Catalunya desaconsella l’ús d’un vehicle de recolzament. En tot cas tant sols s’acceptaria per prestar servei en els punts de control.
 13. En el cas de no ser accessible algun punt de control per causes de força major (carretera talla, ..) es podrà passar el control a la següent localitat del itinerari original.
 14. Per la homologació un cop finalitzada la diagonal i abans de 30 dies, s’ha de remetre al responsable de les Diagonals Ibèriques; el Carnet de Ruta degudament complimentat, les fotos acreditatives dels controls fotogràfics, així com una memòria de la Diagonal signada pel participant, la qual quedarà dipositada a l’arxiu de Randonneurs Catalunya.
 15. Els comportaments que es puguin considerar ofensius o desconsiderats, ja sigui cap els membres de Randonneurs Catalunya, o a altres persones trobades durant la ruta, poden repercutir a la no homologació de la Diagonal Ibérica.
 16. En cas de que deliberadament o accidentalment coincideixin diversos participants en una mateixa diagonal, es consideraran a títol individual (no com a grup) si bé, en cas d’haver fet junts tot el recorregut, ni haurà prou amb una memòria escrita signada conjuntament.
 17. Randonneurs Catalunya és l’única entitat capacitada per a la interpretació del present reglament en cas de dubte i/o reclamació. El seu veredicte serà inapel·lable.

Itinerari

Els llocs de control escriviu-los en negreta.

Trieu el itinerari que os resulti més atractiu, podeu triar el més curt, el mes pla, el més turístic, el més poblat, etc.  Cal estudiar el mapa veure les possibilitats i finalment proposar un itinerari amb els seus 9 controls entremitjos. Els km finals del vostre itinerari no fan canviar el nombre d’hores ni de dies establerts per la realització de la Diagonal.

Rutòmetre

Documents

Rutòmetre Reglament

Inscripció

Inscripció

També heu d’enviar a rmonraba@gmail.com el comprovant d’haver fet el ingrés de la quota d’inscripció i la vostra llicència escanejada. Les dues coses es poden fer conjuntament amb el Formulari d’inscripció o per separat.

La inscripció s’ha de fer anticipadament al menys 30 dies abans del dia previst de prendre la sortida (temps necessari per enviar-vos la documentació), per terminis més curts us heu de posar en contacte amb l’administrador de les Diagonals Ibèriques a <rmonraba@gmail.com> i negociar el lliurament del carnet de ruta. Si un cop teniu la documentació voleu aplaçar la sortida, el vostre carnet de ruta tindrà una validesa per els tres anys següents a l’expedició, però heu de notificar la nova data de sortida tant bon punt la tingueu decidida..

El pagament s’ha de fer al compte de Randonneurs Catalunya IBAN: ES97 2100 0440 1101 0075 9292, de la Caixa. Al fer l’ingrés o transferència indiqueu el vostre nom amb la referència “Diagonal”.  Una vegada tinguem tota la documentació, rebreu per correu postal, el carnet de ruta, la placa de quadre i un sobre franquejat per tornar-lo un cop realitzada la Diagonal.

El import de la inscripció es de 6 euros. Amb la quota d’inscripció dona dret a:

Participar a la Diagonal Ibèrica triada,

Carnet de ruta.

Placa de quadre

Un sobre franquejat per tornar la documentació per la seva homologació.

Homologació de la Diagonal Ibèrica per part de Randonneurs Catalunya.

Dret a rebre la medalla i la homologació en el transcurs de la Festa Randonneur que se celebra cada any entre finals de gener i principis de març.

Medalla especial Diagonal

Premis Jussà, 900, 1000, 1100 o 1200 punts, depenent de la Diagonal, per la classificació, tant en modalitat Randonneur com en la Turista.

Premis Randonneur, 900, 1000, 1100 o 1200 punts, depenent de la Diagonal, per la classificació, només en modalitat Randonneur.

Rotund Randonneur, Os queda una prova menys per obtindre aquesta Distinció.

Més proves RANCAT

Centenari primer brevet 300
Diagonals Ibèriques
Super Randonnée Prepirineu
Diagonal Internacional Vélocio-Jussà
Ruta Monestirs
Ruta Lepertel
Lleida León Lleida
Brevet 1000 Camí de Sant Jaume
Volta CicloRandonneur a Catalunya
Nit de Lluna Plena