Descripció

Categories:

Els Premis Randonneur contemplen tres categories:

 • Clubs Organitzadors.
 • Clubs Participants
 • Individual.

Condicions

Proves que puntuen
 • Brevets 200, 300, 400, 600 i 1000 del calendari RanCat
 • Flecha Ibérica
 • Flecha Azahar
 • Brevet LRM “1200 i +” Madrid Gijón Madrid
 • Brevet LRM “1200 i +” Lleida León Lleida
 • Brevet LRM “1200 i +” Al Andalus 2000 km
 • Brevet LRM “1200 i +” Caravaca Santiago
 • Super Randonnée Prepirineu
 • Super Randonnée Camino del Cid
 • Super Randonnée Luai Grediana
 • Super Randonnée Sierra de Guadarrama
 • Super Randonnée Supersegureando
 • Super Randonnée Jiennense
 • Super Randonnée Medina Azahara
 • Super Randonnée Montañas de Alicante
 • Super Randonnée A Galega
 • Super Randonnée Sierra Nevada
 • Super Randonnée Montañas Malagueñas
 • Super Randonnée Sevila Huelva
 • Diagonals Ibèriques
   Clubs
 • Cada club Organitzador, cada Club Participant i cada Participant en particular, reben 1 punt per cada kilòmetre recorregut, enrasant a múltiples de cent, exemple: un brevet 300 que tingui 308 km val per 300 punts, com excepció tenim les “Flechas” que puntuen un mínim de 400 punts, encara que s’hagin assolit el mínim de 360 km.
 • Els Clubs Organitzadors, els Clubs Participants i els Participants en particular, que no obtenen reconeixement, a final de temporada conserven els punts per els anys successius. En contrapartida es perden els punts aquell any que no tenen activitat Randonneur (zero punts). Al obtindre un guardó la puntuació passa a zero punts.
 • A final de temporada, la suma de tots els punts anuals més els obtinguts en anys anteriors, ens dona les puntuacions de les tres Classificacions. Obtenen PREMI els tres primers classificats entre els Clubs Organitzadors, els tres primers classificats entre els Clubs Participants i els sis primers Classificats Individualment. Per raons d’organització aquestes xifres poden ser augmentades en circumstancies peculiars.
 • Els participants i clubs que obtinguin un Premi Randonneur tindran tres anys de carència, això vol dir que els tres anys següents no se’ls atorgarà un Premi Randonneur de la mateixa categoria, però acumularan la puntuació obtinguda en aquests tres anys.
 • Els  trofeus com a Reconeixement d’aquests Premis  porten el nom del club, o del participant que els ha obtingut , seguit d’una xifra entre parèntesi, xifra que significa l’ordre en que s’han atorgat des de la seva creació a l’any 2009.

Historial i classificacions

Classificacions 2021   Historial de tots els premiats 2009-2021

Sol·licitud

Document No cal fer cap gestió. Els premiats reben el premi en el transcurs de la Festa Randonneur.