Condicions

Haver fet en un període de 6 anys, comptats dia a dia, les proves obligatòries següents:
  • Una Paris Brest Paris
  • Un brevet LRM
  • Dues series completes de brevets BRM 200, 300, 400, 600 i 1000
  • Una Flèche Vélocio o Flèche Nationel (Flecha Ibérica, Flecha del Azahar)
  • Una Super Randonnée
Per arribar a 10000 km es pot fer servir proves optatives com:
  • Altres brevets BRM
  • Altres brevets LRM
  • Altres Flèches Velocio o Nationels
  • Altres Super Randonnées

Sol·licitud

Document Omplir el full de sol·licitud amb totes les dades que es demanen, fer ingrés de 6 € al compte de RanCat IBAN: ES97 2100 0440 1101 0075 9292. Enviar-ho a <rancat@rancat.cat> . Data límit el 15 d'octubre.  Passada aquesta data haureu d'esperar un any més, la sol·licitud no caduca. Les Distincions Randonneur 10000, si tot va bé, les rebem a finals de Febrer, les lliurem als sol·licitants en el transcurs de la Festa Randonneur, en cas de no assistir-hi, s'envien per correu certificat a l'adreça del sol·licitant.