Condicions

Condicions: Haver fet en un període de 4 anys, comptats dia a dia, les proves obligatòries següents: Una Paris Brest Paris, Una sèrie de 5 brevets, es a dir 200, 300, 400, 600 i 1000 km Una Flèche Vélocio o una Flèche Nationel (Flecha Ibérica o Flecha del Azahar) Per arribar a 5000 km es pot fer servir proves optatives com: Altres brevets BRM Flèche Vélocio o Flèche Nationel Altres brevet LRM

Sol·licitud

Document Omplir el full de sol·licitud amb totes les dades que es demanen, fer ingrés de 6 € al compte de RanCat IBAN: ES97 2100 0440 1101 0075 9292. Enviar-ho a <rancat@rancat.cat> . Data límit el 15 d'octubre.  Passada aquesta data haureu d'esperar un any més, la sol·licitud no caduca. Les Distincions Randonneur 5000, si tot va bé, les rebem a finals de Febrer, les lliurem als sol·licitants en el transcurs de la Festa Randonneur, en cas de no assistir-hi, s'envien per correu certificat a l'adreça del sol·licitant.