Condicions

Condicions: Haver fet en un període de 4 anys, comptats dia a dia, les proves obligatòries següents: Una Paris Brest Paris, Una sèrie de 5 brevets, es a dir 200, 300, 400, 600 i 1000 km Una Flèche Vélocio o una Flèche Nationel (Flecha Ibérica o Flecha del Azahar) Per arribar a 5000 km es pot fer servir proves optatives com: Altres brevets BRM Flèche Vélocio o Flèche Nationel Altres brevet LRM

Sol·licitud

Document Omplir el full de sol·licitud amb totes les dades que es demanen i fer ingrés de 6 € al compte de RanCat IBAN: ES97 2100 0440 1101 0075 9292. Enviar-ho a rancat@rancat.cat