L’ACP acaba de presentar la PBP 2015

L’ACP acaba de presentar la PBP 2015

El gener passat, l’Audax Club Parisien va presentar a la Sala Charenton de Paris, La 18ena. Paris Brest Paris 2015.  Es celebrarà entre els dies 16 al 20 d’agost. No hi han masses canvis comparant amb la del 2011. Un canvi es que no hi haurà un limit de participants per cada pais, sino un limit total que l’establiran a principis del 2015.  Sobre les Preinscripcions també tindran en compte les homologacions dels brevets “1200 i +” realitzat dins el 2014, els quals comptabilitzaran igual que els brevets 1000 i tindran la màxima prioritat per fer la Preinscripció, que es lo mateix que dir més possibilitats d’agafar plaça.

Els brevets qualificatius no varien, per formalitzar la Inscripció caldrà tenir fets a l’any 2015 els brevets de 200, 300, 400 i 600. Un brevet de categoria superior pot substituir a un de inferior. Les inscripcions començaran el 6 de juny 2015, acaben el 14 de juliol, les reserves de plaça obtingudes a traves de les Preinscripcions tindran validesa fins el 23 de juny. Hi haurà una llista d’espera en cas de sobrepassar el limit de places disponibles.

Els tres tipus de sortida amb temps màxims de 80 hores, 90 hores i 84 hores no ha canviat.

Pocs canvis en el reglament, el més significatiu es que les màquines han de portar fre a la roda del devan i fre a la roda del darrera, es veu que algú es volia estalviar un fre.

Els llocs de control son els mateixos que el 2011, i la forma de passar-los tmbé,  però anuncien que actualitzaran cada 10 minuts les dades dels controls al servidor web.

Les prefencies en la Preinscripció les dona els brevets realitzat durant el 2014:

Homologació d’un brevet 1000 o un 1200 i+, Preinscripció a partir del 26 d’abril 2015.

Homologació d’un brevet 600, Preinscripció a partir del 3 de maig 2015.

Homologació d’un brevet 400, Preinscripció a partir del 10 de maig 2015.

Homologació d’un brevet 300, Preinscripció a partir del 17 de maig 2015.

Homologació d’un brevet 200, Preinscripció a partir del 24 de maig 2015.

Aquets brevets no serveixen com a brevets qualificatius per fer la Inscripció, només donen preferencia.

La maquinaria no para. Vosaltres tampoc.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.